VGTU NEKILNOJAMOJO TURTO BROKERIŲ KVALIFIKACINIŲ MOKYMŲ PROGRAMA

VGTU ir LTNTBA Asociacijos kvalifikacinių mokymų programoje, kuri prasidės jau nuo šio rudens, bus pateikiamos Nekilnojamojo turto įstatyminės bazės, valdymo, nekilnojamojo turto vertinimo, sandorio eigos, derybų, pardavimų planavimo, efektyvios rinkodaros, sutarčių teisės, etikos, psichologijos nekilnojamojo turto brokerio kvalifikacijos tobulinimo mokymo temos. Jų turinys bus reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į normatyvinių reikalavimų bei mokslinės ir praktinės patirties pasikeitimus, ir apima naujausias technines ir technologines žinias.

Nekilnojamojo turto brokerių kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal šią programą vykdo Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) ir Lietuvos nekilnojamojo turto brokerių asociacija (LTNTBA).

Reikalavimai kvalifikacinių mokymų dalyviams:

  • Būti nepriekaištingos reputacijos;
  • Vykdyti tarpininkavimo paslaugų veiklą nekilnojamojo turto srityje.

Kvalifikacinių mokymų programos temos:

Nekilnojamojo turto vertinimas

Nekilnojamojo turto agentų veiklos pagrindai

Pastatų valdymas

Nekilnojamojo turto sutarčių teisiniai aspektai

Įstatyminė bazė. Darbo pradžia. Verslo kūrimas ir plėtojimas.

NT objektų gavimo būdai ir metodai

Sandorio eiga

Derybos. Prieštaravimų valdymas

NT objektų pateikimas rinkai.

Pardavimų planavimas ir vykdymas. Bendradarbiavimo praktika

Efektyvi rinkodara. Socialinė medija

Etika

Viešas kalbėjimas. Psichologija

Darbas komandoje

Mokymų dalyviams, sėkmingai baigusiems mokymus ir išlaikiusiems testą, bus išduodami VGTU kvalifikacijos kėlimą liudijantys Pažymėjimai.