Apie mus

LTNTBA įsteigta 2019 m., siekiant suvienyti Lietuvos nekilnojamojo turto brokerius ir sukurti šiuolaikiškas, modernias, grindžiamas visuomenės pasitikėjimu, sąlygas jų veiklai vykdyti.

Vizija
Siekiame, kad Asociacija taptų visus Lietuvos nekilnojamojo turto brokerius vienijanti organizacija.

Tikslai
Nekilnojamojo turto brokerių tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas, sukuriant efektyvią asociacijos narių bendradarbiavimo sistemą, kuri apimtų:

 • Nuolatinį bendradarbiavimą, dalijantis patirtimi ir pažangiais darbo metodais
 • Konsultacijas ir pagalbą, iškylant metodiniams, teisiniams, veiklos organizavimo klausimams
 • Duomenų bazių valdymo sistemos kūrimą ir vystymą
 • Nekilnojamojo turto brokerių bendruomenės formavimą glaudaus tarpusavio komunikavimo (networking), verslo skatinimo ir kokybės užtikrinimo pagrindais.

Nekilnojamojo turto brokerių kvalifikacijos kėlimo sistema, kuri apimtų:

 • Asociacijos narių kelių pakopų mokymus, vertinimą ir licencijavimą pagal tarptautinius standartus;
 • Specializuotus kursus ir mokymus, keliant brokerių kvalifikaciją
 • Asociacijos narių veiklos kokybės priežiūrą

Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinių nekilnojamojo turto organizacijų veikloje, siekiant:

 • Sukurti stiprius Asociacijos ryšius Lietuvoje ir už jos ribų;
 • Didinti informacijos apie Lietuvos ir pasaulines nekilnojamojo turto tendencijas srautus asociacijos viduje;
 • Pritraukti potencialias investicijas asociacijos veiklai;
 • Pritaikyti sėkmingus tarptautinės veiklos modelius asociacijos narių veikloje.
 • Nekilnojamojo turto brokerio profesijos įvaizdžio visuomenėje gerinimas.

Narystė

Asociacijos nariais gali tapti tiek juridiniai tiek ir fiziniai asmenys, užsiimantys arba ketinantys užsiimti tarpininkavimu perkant, parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą, pritariantys asociacijos veiklai ir tikslams.